Zrušení předkupního práva k podílům na nemovitostech

V legislativně zákonů není v současné době snadné se vyznat. Změny, ať už dočasné i trvalé, dopadají na mnoho činností a jednání mezi lidmi, pomůže vám se v nich zorientovat.

Od 1. července 2020 došlo k zásadní změně v předkupním právu k podílům na nemovitostech.

Předkupní právo vyžadovalo nabídnutí spoluvlastníkovi nemovitost ke koupi za stejných podmínek, za jakých by ji prodávající prodával jinému zájemci.

V praxi to fungovalo následovně, když jste chtěli prodat byt v bytovém domě, ke kterému patřilo garážové stání nebo sklepní prostor, museli jste ze zákona spoluvlastnický podíl na tomto nebytovém prostoru nabídnout ke koupi všem majitelům bytových jednotek v domě. Tyto nebytové prostory v naprosté většině případů patří mezi spoluvlastnický podíl všech majitelů bytových jednotek. A především ve větších městech, ve kterých je boj o každé parkovací místo, měli spoluvlastníci bytových jednotek o garáže velký zájem.  A samozřejmě byt bez garáže měl daleko nižší prodejní cenu a nižší poptávku.

Kromě administrativní zátěže, kterou představovalo obeslání všech spoluvlastníků, se celý proces prodeje prodlužoval, a hlavně mohl potenciální kupce odradit. A když se nakonec jiný spoluvlastník rozhodl své právo uplatnit a podíl odkoupit, byla hodnota prodávaného bytu navíc většinou nižší. Podobné je to například u domů nebo chat s příjezdovou cestou.

Díky zrušení zákonného předkupního práva je převod nemovitostí tudíž značně jednodušší. 

Výjimky byly zachovány v případě, že spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti ovlivnit. Jedná se například o dědictví nemovitosti.

Když získáte spoluvlastnický podíl v rámci dědického řízení a budete ho chtít prodat (převést na třetí osobu), musíte ho nejdřív nabídnout ostatním spoluvlastníkům.

Neplatí to však v případě, že se jedná o manžela, sourozence nebo jinou blízkou osobu. Tato povinnost zaniká 6 měsíců po nabytí vlastnického práva. Když 6 měsíců počkáte, tak nemusíte nic řešit.

Dále v platnosti zůstává předkupní právo vlastníka pozemku k cizí stavbě na jeho pozemku. A zároveň předkupní právo vlastníka stavby na cizím pozemku k tomuto pozemku. Cílem je, aby jak pozemek, tak budovy na něm postavené, vlastnila jedna osoba.

Řešíte prodej spoluvlastnického podílu? Vykupujeme a dáváme nový život domům v celých Čechách za přijatelnou cenu z obou stran.

Obraťte se na nás.
Navrhneme vám to nejvýhodnější řešení.